Inleiding

Nederland is een land waar het bijna altijd waait. Wind is lang niet altijd een pretje. Als je ergens op de fiets heen moet, dan lijkt het alsof je de wind altijd tegen hebt. In de winter laat de koude wind het nog kouder aanvoelen dan de thermometer aangeeft. Dan is de wind een vervelend natuurverschijnsel. In ons profielwerkstuk willen we laten zien dat wind niet alleen vervelend is, maar dat het ook zeer nuttig gebruikt kan worden voor de energievoorziening.

Wind ontstaat doordat de zon delen van het land en de zee verwarmt. Lucht die op de plaatsen waar de zon schijnt bij de grond hangt, wordt opgewarmd. Deze verwarmde lucht stijgt op doordat warme lucht lichter is dan koude lucht. Koude lucht verplaatst zich nu naar de plaats waar de warme lucht opgestegen is. Hierdoor ontstaan wind. Wind is dus eigenlijk gewoon bewegende lucht.

De officiële naam van de energieopwekker waar ons profielwerkstuk over gaat, is windturbine. Vaak wordt ook het woord windmolen gebruikt. Beide woorden worden door elkaar gebuikt om hetzelfde aan te geven.

Windenergie zal waarschijnlijk in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen bij de energievoorziening. Dit moet ook wel omdat de nu bekende hoeveelheid fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd onvoldoende zal zijn. De totale bewezen aardolievoorraad, bestond volgens BP in 2003, uit 1147,7 miljard vaten. Dat komt overeen met 40 maal het huidige jaarlijkse verbruik. Naast de bewezen oliereserves zijn er ook onbewezen reserves. Voorbeelden hiervan zijn aanzienlijke hoeveelheden olie in de Canadese teerzanden. Er wordt geschat dat uit deze teerzanden nog minstens 1 biljoen (1000 miljard) vaten olie geproduceerd kunnen worden. Daar komt nog bij dat door de opkomst van de Aziatische landen zoals Japan steeds meer olie gebruikt gaat worden. Aardolie dekt thans ongeveer 40% van de energiebehoeften van de mensheid. De olie zal dus in de toekomst zeer schaars gaan worden. Het is dus nodig dat het olie-aandeel in de energievoorziening verlaagd wordt. Hier kan windenergie een belangrijke rol gaan spelen. Windenergie is een zogenaamde duurzame energiebron. Dit betekent dat de bron niet uitgeput raakt. Zolang de zon blijft schijnen ergens op aarde, zal er wind zijn. En kunnen windturbines gebruikt worden voor de energievoorziening.

In ons profielwerkstuk bekijken wij waarom er op een bepaalde plaats voor een bepaalde soort windturbine wordt gekozen en wat de invloed is van het gebruik van verschillende soorten en aantallen wieken.